O nas

16 maja 2018 roku Natalia Witkowska-Cempel oraz dr Witold A. Cempel działając w imieniu własnym i spółki InterMarium powołali aktem notarialnym Fundację IntermariuM. Więcej

Nasze cele

Promocja

Promowanie koncepcji, metod i technik innowacyjności zarządzania, strategii, produktów/usług i procesów doskonalących…

Współpraca

Inicjowanie współpracy środowisk edukacyjnych, naukowych i gospodarczych oraz administracji publicznej... (more…)

Badania i edukacja

Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i promocyjnych w zakresie idei „Solidarności Międzymorza” (more…)

Promocja rozwoju przemysłu Międzymorza

Promujemy koncepcje, metody i techniki innowacyjności zarządzania, strategii, produktów/usług i procesów doskonalących przedsiębiorstwa oraz instytucje państw ulokowanych między Morzem Bałtyckim, Czarnym i Adriatykiem, w tym tzw.Przemysłu 4.0, komputerowo wspomaganego modelowania, wizualizacji 3D,rzeczywistości wirtualnej i poszerzonej, symulacji, emulacji i optymalizacji procesów dyskretnych, ciągłych i mieszanych oraz nowatorskich aplikacji.

Flexsimposium

Awards

Blog

Drodzy Przyjaciele! Ogromnie nam przykro, ale w trosce o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo odwołujemy wykład w sobotę 14.03. O kolejnym terminie poinformujemy. Dziękujemy za zrozumienie. Fundacja Intermarium

Podsumowanie działań Fundacji w roku 2019

Fundacja Intermarium: zorganizowała debatę Klubu Ważki, pt: “Międzymorze: jakie jest i jakie być powinno?” ufundowała i zorganizowała znakomity wykład dr Anny Mandreli dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 159 Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiejszkoły, pt: “Duchowość i charakter rtm. Witolda Pileckiego”. ufundowała […]

Międzymorze: jakie jest a jakie być powinno?

Nasze pierwsze spotkanie klubowe potraktowaliśmy, jako sprawdzian przyjętych zasad dyskusji i wprawkę do poważniejszych debat w przyszłości. W spotkaniu klubowym uczestniczył: Łukasz Księżopolski z Warszawy, Krystian Kogut z Krakowa, Tomasz Białoń z Rybnika i piszący te słowa Witold A. Cempel […]

Zobacz wszystkie