Kontakt

Fundacja IntermariuM

ul. Starowiślna 54/14
31-037 Kraków

fundacja@intermarium.org.pl

KRS: 0000738489
NIP: 6762551641
REGON: 380677001

Konto na wpłaty i darowizny w Idea Bank SA: 45195000012006007079510003