O nas

Nasza historia

16 maja 2018 roku Natalia Witkowska-Cempel oraz dr Witold A. Cempel działając w imieniu własnym i spółki InterMarium powołali aktem notarialnym Fundację IntermariuM.

29 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie wpisał do rejestru stowarzyszeń i fundacji Fundację IntermariuM pod nr 0000738489.

Cele fundacji

Promocja

Promowanie koncepcji, metod i technik innowacyjności zarządzania, strategii, produktów/usług i procesów doskonalących przedsiębiorstwa oraz instytucje państw ulokowanych między Morzem Bałtyckim, Czarnym i Adriatykiem, w tym tzw.Przemysłu 4.0, komputerowo wspomaganego modelowania, wizualizacji 3D,rzeczywistości wirtualnej i poszerzonej, symulacji, emulacji i optymalizacji procesów dyskretnych, ciągłych i mieszanych oraz nowatorskich aplikacji.

Współpraca

Inicjowanie współpracy środowisk edukacyjnych, naukowych i gospodarczych oraz administracji publicznej państw ulokowanych między Morzem Bałtyckim, Morzem Czarnym i Adriatykiem.

Badania i edukacja

Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i promocyjnych w zakresie idei „Solidarności Międzymorza”.

Władze

Zarząd fundacji

Dr Witold
Aleksander Cempel

Prezes Zarządu

Krystian
Kogut

Członek Zarządu

Filip
Polit

Członek Zarządu

Fundatorzy

Dr Witold
Aleksander Cempel

Natalia
Witkowska-Cempel

InterMarium
Sp. z o.o.