Badania i edukacja

Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i promocyjnych w zakresie idei „Solidarności Międzymorza”Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i promocyjnych w zakresie idei „Solidarności Międzymorza”.