Pierwsze spotkanie Klubu Ważki

Odbyło się pierwsze posiedzenie „Klubu Ważki”

Jakie Międzymorze? Wokół takiego tematu rozgorzała dyskusja. Na koniec uczestnicy wybrali osobę, która wniosła największy wkład w dyskusję i otrzymała pamiątkową ważkę. Więcej na ten temat wkrótce.