Klub Ważki – po co rozmawiamy?

Obecnie w Polsce mamy największy w naszych dziejach odsetek ludzi wykształconych. Pytamy zatem, gdzie znakomite oryginalne rozwiązania ustrojowe? Gdzie przełomowe patenty techniczne? Gdzie przejawy najwyższej kultury? Gdzie skuteczny lobbing międzynarodowy w słusznych sprawach? Liczne dobre przykłady pojawią się, gdy będziemy razem, niepodzielni ale zjednoczeni. Aby tak się stało trzeba nam uczyć się głęboko myśleć,kulturalnie rozmawiać i porozumieć się w sprawach najważniejszych. Odkrywajmy swoje powołanie. Wcielajmy marzenia w życie.

Polacy, Czesi, Węgrzy, Litwini, Słowacy, Ukraińcy i inne narody Międzymorza powinni rozmawiać ze sobą częściej i lepiej. Aby móc dobrze rozmawiać trzeba głębiej sprawy ważne przemyśleć. Dopiero to co głęboko przemyślane, odkryte w kulturalnej rozmowie i skonfrontowane ma szansę urzeczywistnić się  w dobrym czynie.