Promocja

Promowanie koncepcji, metod i technik innowacyjności zarządzania, strategii, produktów/usług i procesów doskonalących przedsiębiorstwa oraz instytucje państw ulokowanych między Morzem Bałtyckim, Czarnym i Adriatykiem, w tym tzw.Przemysłu 4.0, komputerowo wspomaganego modelowania, wizualizacji 3D,rzeczywistości wirtualnej i poszerzonej, symulacji, emulacji i optymalizacji procesów dyskretnych, ciągłych i mieszanych oraz nowatorskich aplikacji.