O nas

Nasza historia

16 maja 2018 roku Natalia Witkowska-Cempel oraz dr Witold A. Cempel działając w imieniu własnym i spółki InterMarium powołali aktem notarialnym Fundację IntermariuM.

29 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie wpisał do rejestru stowarzyszeń i fundacji Fundację IntermariuM pod nr 0000738489.

Cele fundacji

Promocja

Promowanie koncepcji, metod i technik innowacyjności zarządzania, strategii, produktów/usług i procesów doskonalących przedsiębiorstwa oraz instytucje państw ulokowanych między Morzem Bałtyckim, Czarnym i Adriatykiem, w tym tzw.Przemysłu 4.0, komputerowo wspomaganego modelowania, wizualizacji 3D,rzeczywistości wirtualnej i poszerzonej, symulacji, emulacji i optymalizacji procesów dyskretnych, ciągłych i mieszanych oraz nowatorskich aplikacji.

Współpraca

Inicjowanie współpracy środowisk edukacyjnych, naukowych i gospodarczych oraz administracji publicznej państw ulokowanych między Morzem Bałtyckim, Morzem Czarnym i Adriatykiem.

Badania i edukacja

Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i promocyjnych w zakresie idei „Solidarności Międzymorza”.

Władze

Zarząd fundacji

Dr Witold
Aleksander Cempel

Prezes Zarządu

Krystian
Kogut

Członek Zarządu

Filip
Polit

Członek Zarządu

Łukasz
Księżopolski

Członek Zarządu

Fundatorzy

Dr Witold
Aleksander Cempel

Natalia
Witkowska-Cempel

InterMarium
Sp. z o.o.