Podsumowanie działań Fundacji w 2021 r.

Fundacja od stycznia do czerwca 2021 roku zorganizowała następujące projekty: Warsztaty komunikacji małżeńskiej prowadzone przez Martę i Marka Babik, pt.: “Moc słowa. Refleksja nad słowami wzmacniającymi więź i relację.” Poczet Wielkich Polaków w TV Trwam: Michał Drzymała: https://www.youtube.com/watch?v=2IYEeLzei10 Stanisław Żółkiewski: […]

Podsumowanie działań Fundacji w roku 2020

Fundacja mimo epidemii koronawirusa i związanych z nią restrykcji zorganizowała, sfinansowała lub wsparła m. in. następujące projekty i instytucje: Audycja w Mediach Narodowych na temat Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec: https://www.youtube.com/watch?v=r7B85r4QtfQ Cykl konferencji ks. Marcina Masłonia Cykl warsztatów komunikacji małżeńskiej, pt. […]

Klub Ważki – zasady

W naszym Międzymorskim Klubie Dyskusyjnym przyjęliśmy zasady, które mają zapewniać kulturalny i konstruktywny przebieg dyskusji. Oto one” 1. Pozwalamy wypowiedzieć się do końca. Nie przerywamy sobie. Denerwuje nas maniera współczesnego dziennikarstwa i rozmów towarzyskich, w których nie można wypowiedzieć się […]

Klub Ważki – po co rozmawiamy?

Obecnie w Polsce mamy największy w naszych dziejach odsetek ludzi wykształconych. Pytamy zatem, gdzie znakomite oryginalne rozwiązania ustrojowe? Gdzie przełomowe patenty techniczne? Gdzie przejawy najwyższej kultury? Gdzie skuteczny lobbing międzynarodowy w słusznych sprawach? Liczne dobre przykłady pojawią się, gdy będziemy […]