Podsumowanie działań Fundacji w pierwszym półroczu 2021

Fundacja od stycznia do czerwca 2021 roku zorganizowała następujące projekty:

  1. Warsztaty komunikacji małżeńskiej prowadzone przez Martę i Marka Babik, pt.: “Moc słowa. Refleksja nad słowami wzmacniającymi więź i relację.”
  2. Poczet Wielkich Polaków w TV Trwam: 
  3. Wykłady prof. Mikołaja Krasnodębskiego w ramach cyklu, pt. “Studium Generale”:
    • Czy prawda umarła? Od klasycznej definicji prawdy do nowomowy. 
    • Kim jestem? Antropologia filozoficzna od orfizmu do irracjonalizmu.