Podsumowanie działań Fundacji w 2021 r.

Fundacja od stycznia do czerwca 2021 roku zorganizowała następujące projekty: Warsztaty komunikacji małżeńskiej prowadzone przez Martę i Marka Babik, pt.: “Moc słowa. Refleksja nad słowami wzmacniającymi więź i relację.” Poczet Wielkich Polaków w TV Trwam: Michał Drzymała: https://www.youtube.com/watch?v=2IYEeLzei10 Stanisław Żółkiewski: […]

Podsumowanie działań Fundacji w roku 2020

Fundacja mimo epidemii koronawirusa i związanych z nią restrykcji zorganizowała, sfinansowała lub wsparła m. in. następujące projekty i instytucje: Audycja w Mediach Narodowych na temat Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec: https://www.youtube.com/watch?v=r7B85r4QtfQ Cykl konferencji ks. Marcina Masłonia Cykl warsztatów komunikacji małżeńskiej, pt. […]