Podsumowanie działań Fundacji w roku 2019

Fundacja Intermarium:

  • zorganizowała debatę Klubu Ważki, pt: “Międzymorze: jakie jest i jakie być powinno?”
  • ufundowała i zorganizowała znakomity wykład dr Anny Mandreli dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 159 Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiejszkoły, pt: “Duchowość i charakter rtm. Witolda Pileckiego”.
  • ufundowała i zorganizowała we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki Ukrainy oraz Związkiem Rektorów Ukrainy szkolenia we Lwowie z modelowania symulacyjnego dla wybranych pracowników naukowych uczelni wyższych Ukrainy
  • zorganizowała i ufundowała we współpracy ze Wspólnotą Rodzin Karmelitańskich przy Parafii pw. św. Mikołaja w Krakowie, warsztaty dla małżonków i rodziców prowadzone przez doświadczonych i uznanych psychologów Martę i Marka Babików, pt.: “Od słowa do Słowa”