Klub Ważki – zasady

W naszym Międzymorskim Klubie Dyskusyjnym przyjęliśmy zasady, które mają zapewniać kulturalny i konstruktywny przebieg dyskusji. Oto one” 1. Pozwalamy wypowiedzieć się do końca. Nie przerywamy sobie. Denerwuje nas maniera współczesnego dziennikarstwa i rozmów towarzyskich, w których nie można wypowiedzieć się […]

Klub Ważki – po co rozmawiamy?

Obecnie w Polsce mamy największy w naszych dziejach odsetek ludzi wykształconych. Pytamy zatem, gdzie znakomite oryginalne rozwiązania ustrojowe? Gdzie przełomowe patenty techniczne? Gdzie przejawy najwyższej kultury? Gdzie skuteczny lobbing międzynarodowy w słusznych sprawach? Liczne dobre przykłady pojawią się, gdy będziemy […]

Klub Ważki

Uruchomiliśmy Międzymorski Klub Dyskusyjny „Klub Ważki” W nazwie klubu jest ważka, bo sprawy, które poruszamy są ważkie a poza tym ważka to piękny owad, który kryje wiele symboli o czym jeszcze napiszemy.