O nas

16 maja 2018 roku Natalia Witkowska-Cempel oraz dr Witold A. Cempel działając w imieniu własnym i spółki InterMarium powołali aktem notarialnym Fundację IntermariuM. Więcej

Nasze cele

Promocja

Promowanie koncepcji, metod i technik innowacyjności zarządzania, strategii, produktów/usług i procesów doskonalących…

Współpraca

Inicjowanie współpracy środowisk edukacyjnych, naukowych i gospodarczych oraz administracji publicznej... (więcej…)

Badania i edukacja

Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i promocyjnych w zakresie idei „Solidarności Międzymorza” (więcej…)

Promocja rozwoju przemysłu Międzymorza

Promujemy koncepcje, metody i techniki innowacyjności zarządzania, strategii, produktów/usług i procesów doskonalących przedsiębiorstwa oraz instytucje państw ulokowanych między Morzem Bałtyckim, Czarnym i Adriatykiem, w tym tzw.Przemysłu 4.0, komputerowo wspomaganego modelowania, wizualizacji 3D,rzeczywistości wirtualnej i poszerzonej, symulacji, emulacji i optymalizacji procesów dyskretnych, ciągłych i mieszanych oraz nowatorskich aplikacji.

Flexsimposium

Awards

Blog

Międzymorze: jakie jest a jakie być powinno?

Nasze pierwsze spotkanie klubowe potraktowaliśmy, jako sprawdzian przyjętych zasad dyskusji i wprawkę do poważniejszych debat w przyszłości. W spotkaniu klubowym uczestniczył: Łukasz Księżopolski z Warszawy, Krystian Kogut z Krakowa, Tomasz Białoń z Rybnika i piszący te słowa Witold A. Cempel […]

Klub Ważki – zasady

W naszym Międzymorskim Klubie Dyskusyjnym przyjęliśmy zasady, które mają zapewniać kulturalny i konstruktywny przebieg dyskusji. Oto one” 1. Pozwalamy wypowiedzieć się do końca. Nie przerywamy sobie. Denerwuje nas maniera współczesnego dziennikarstwa i rozmów towarzyskich, w których nie można wypowiedzieć się […]

Klub Ważki – po co rozmawiamy?

Obecnie w Polsce mamy największy w naszych dziejach odsetek ludzi wykształconych. Pytamy zatem, gdzie znakomite oryginalne rozwiązania ustrojowe? Gdzie przełomowe patenty techniczne? Gdzie przejawy najwyższej kultury? Gdzie skuteczny lobbing międzynarodowy w słusznych sprawach? Liczne dobre przykłady pojawią się, gdy będziemy […]

Zobacz wszystkie